Hedendaags bewegingsonderwijs, in elke les en bobbelbaan!

Hedendaags bewegingsonderwijs, in elke les en bobbelbaan!


When?

Start time: Wednesday 08:30 (18 April)
End time: Wednesday 12:30 (18 April)

About

In het hedendaags bewegingsonderwijs staan belangrijke principes centraal die aansluiten bij zowel aanvaarde theorieën (oefening baart kunst) als bij de nieuwste theorieën over motorisch leren, met name:

foutloos leren
leren met externe focus
differentieel leren

Deze visie nemen we mee bij de uitwerking van onze lessen lichamelijke opvoeding in de basisschool. Hierbij staat het werken in 3 zones centraal waarbij in élke les de bobbelbaan een prominente plek inneemt.

Een bobbelbaan is een zachte, zeer gevarieerde en intensieve hindernisbaan.
Kinderen kunnen zelf ontdekken en uitzoeken hoe ze hindernissen nemen of hoe verder geraken. Plezier is hierbij de motiverende factor en de kinderen kunnen dus presteren op hun eigen niveau.
De leerkracht heeft een coachende rol, stimuleert de verkenningsdrang van de leerlingen en voorkomt risicovol gedrag. Je krijgt als leerkracht meer ruimte om te observeren en in te zetten op differentiatie zodanig dat àlle kinderen uitgedaagd worden, plezier beleven, succes ervaren en leren.
Tijdens deze dag brengen we je de basisprincipes bij en gaan we praktisch aan de slag. Uiteraard heb je de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Deze studiedag is een initiatief van de HoGent-vakgroep Pedagogiek en Didactiek
Experts

Elly van Hyfte en Eline Coppens: Beide lesgevers zijn lector in de lerarenopleiding van de HoGent en beschikken dus ruimschoots over de ervaring en didactische vaardigheden om je hier wegwijs in te maken. Bovendien zijn ze pioneers in het omzetten van het originele en uiterst succesvolle Nederlandse model naar een model voor Vlaanderen. Daarvoor werken ze erg nauw samen met de grondleggers van de Bobbelbaan.
Zij 'vertalen’ de Vlaamse leerplandoelen voor bewegingsonderwijs naar de methode Basislessen, zoals ze die nu ook al implementeren in de bacheloropleiding basisonderwijs.

Alle praktische informatie op http://mens-en-welzijn.fikket.com/events/hedendaags-bewegingsonderwijs-in-elke-les-een-bobbelbaan-18-04-2018/orders/new