Events around Vlaamse Gemeenschapscommissie

DOCU - Les Sauteurs
Other

DOCU - Les Sauteurs

Thursday 19:00 (26 October)
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Brussels

DOCU - City of Ghosts
Family

DOCU - City of Ghosts

Monday 21:45 (23 October)
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Brussels

Sherwood & Pinch
Nightlife

Sherwood & Pinch

Thursday 22:45 (26 October)
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Brussels

Responsabilité et réparation post-coloniales
Conference

Responsabilité et réparation post-coloniales

Wednesday 18:00 (25 October)
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Brussels

GOOSE at Festival des Libertés
Festival

GOOSE at Festival des Libertés

Saturday 21:00 (21 October)
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Brussels

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra
Nightlife

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra

Friday 21:00 (20 October)
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Brussels

Chinese Man feat Youthstar & A.S.M
Book

Chinese Man feat Youthstar & A.S.M

Thursday 21:00 (26 October)
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Brussels

DOCU - Cameraperson
Music

DOCU - Cameraperson

Friday 19:00 (20 October)
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Brussels


Studiedag: Hoe omgaan met gevoelige thema's?

Studiedag: Hoe omgaan met gevoelige thema's?


When?

Start time: Tuesday 09:30 (03 October)
End time: Tuesday 16:00 (03 October)

Where?

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135, Brussels
Conference

About

Diversiteit in waarden en levensbeschouwing in onze huidige samenleving stelt het onderwijs voor nieuwe uitdagingen. De school is de plaats waar al deze verschillende visies en opinies samenkomen. Dit maakt dat sommige thema’s erg omstreden worden en voor leerkrachten is het niet eenvoudig om hiermee constructief om te gaan. Leerkrachten en leerlingen missen soms de nodige tools om gevoelige onderwerpen te bespreken, waardoor dit tot weerstand of conflict kan leiden. In sommige gevallen worden deze onderwerpen onder de mat geveegd alsof ze onbestaande zijn. Wanneer de dialoog omwille van cultuur-religieuze redenen dreigt vast te lopen is het belangrijk om over de juiste kennis en tools te beschikken om een positieve dialoog te behouden.
Het team van Democratische Dialoog (DD) van de Erasmushogeschool Brussel in samenwerking met Onderwijscentrum Brussel nodigt u uit voor een boeiende praktijkgerichte studiedag waarin verschillende coaches & experts toelichten hoe je door de juiste kennis, dialoogvaardigheden en positieve attitude verschillende gevoelige thema's en uitdagingen kunt identificeren, analyseren en aanpakken.

Programma:

9.30u: Onthaal
10 - 10.10u: Introductiewoord door Arzu Yentür (psychologe en co-coördinator DD) en Sarah Geets (OCB, onderwijsondersteuner)
10.10- 12.15u: Lezing door Cherif El Farri, islamdeskundige, dialoogcoach en deradicaliseringsexpert
12.15 - 13u: Lunch
13 - 15u: Keuze uit de volgende 4 workshops:
-- Interculturele Dialoog
-- Socratische Dialoog
-- Interlevensbeschouwelijke Dialoog
-- Leerkracht zijn in Brussel: dialoogvaardigheden
15.15 - 16u: DialoogCafé: ronde tafels waar deelnemers in dialoog gaan over hun inzichten, ervaringen, bedenkingen, ... adhv 1 filosofische vraag.

Deze studiedag is een samenwerking tussen Democratische Dialoog (www.democratischedialoog.be) en het Onderwijscentrum Brussel en kadert binnen het project "Samenlevingsinitiatieven (VGC)'.
!!! Hoe inschrijven?

Stuur naam/voornaam + organisatie + keuze workshop naar:

arzu.yentur@ehb.be

Tot dan!
-------------------------------------------------------------------------------------
Info over de lezing & workshops:

Lezing van Cherif El Farri:
Binnen grootstedelijke scholen is er een toename van meertalige, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit in de leerlingenpopulatie. Vooral het aantal leerlingen die van thuis uit een islamitische achtergrond hebben, is in het afgelopen decennium sterk gestegen. Vandaag vormen zij een grote groep in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel. Bij het onderwijspersoneel daarentegen bestaat een relatieve homogeniteit: de meeste leerkrachten die lesgeven in Brussel komen uit Vlaanderen en zijn eerder niet-actief religieus. Daarnaast is godsdienst en met name islam prominent aanwezig in de actualiteit. Leerlingen en onderwijsprofessionals zijn vaak onvoldoende geïnformeerd en worden blootgesteld aan een waaier aan diverse, polariserende visies op sociale media die misconcepten in de hand werken. De islamitische godsdienst in zijn brede spectrum aan levenswijzen, overtuigingen en interpretaties, vormen een mysterie voor vele leraars en opvoeders. Nochtans spelen zij een belangrijke rol in de opleiding en opvoeding van de jonge moslims.
Dialoogcoach & Islamdeskundige Cherif El Farri zal voor een aantal gevoelige thema's uit de Brusselse praktijk demonstreren dat positieve dialoog tussen leerlingen, leerkrachten en/of directieleden in veel gevallen mogelijk is en dat door middel van de juiste kennis en communicatietechnieken.

• Workshop Interculturele Dialoog:
In deze workshop wordt besproken waar interculturele communicatie om draait, welke factoren belemmerend kunnen werken en hoe je je kan opstellen om een open communicatie met de ander mogelijk te maken. Aan de hand van een aantal oefeningen en een rollenspel leren de deelnemers wat een referentiekader is, worden de deelnemers zich meer bewust van hun eigen referentiekader en leren ze zich openstellen voor het referentiekader van de ander. Zo kunnen de deelnemers een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maakt. De workshop eindigt met specifieke tips & tricks voor de leerkracht. Door Arzu Yentür.

• Workshop Socratische Dialoog
Tijdens deze workshop maak je kennis met de Socratische Dialoog. Extreme en choquerende uitspraken worden aan een kritisch onderzoek onderworpen. We gaan gevoelige thema's niet uit de weg en creëren in deze workshop ruimte voor een open en onderzoekend gesprek. Tijdens het socratisch gesprek staat vraagstelling centraal. We gaan ook op zoek naar de achterliggende gedachten en beweegredenen van onze meningen en oordelen.
Hoe komt het dat we denken wat we denken? Waarom zijn bepaalde onderwerpen gevoelig en andere niet? Waar komen onze oordelen vandaan? We verkennen verschillende perspectieven en leren hoe we ons eigen denken en dat van de ander op een respectvolle manier kunnen onderzoeken en hierover in gesprek kunnen gaan. Door Eef Cornelissen.

• Workshop Interlevensbeschouwelijke Dialoog
Door met collega’s in dialoog te gaan over levensbeschouwelijke thema’s, ervaar je aan den lijve wat een ILD voor de leerlingen kan betekenen. Al doende, oefen je de vaardigheden om een empathische dialoog te begeleiden en leer je tools waarmee je op school aan te slag kunt gaan. Deze workshop heeft bijzondere aandacht voor een aantal vaardigheden, zoals het hanteren van de principes van een empathische dialoog om zowel het eigen standpunt als dat van een ander beter te begrijpen. Van hieruit beogen wij een attitude te ontwikkelen die maatschappelijk debat in een democratie als evidentie beschouwt. Door Mourad El Meziani/ Alex Klijn.

• Workshop leerkracht zijn in Brussel

(info volgt nog)