Events around Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel

BRAFA Art Fair Brussels 2018
Conference

BRAFA Art Fair Brussels 2018

Saturday 11:00 (27 January)
BRAFA Art Fair, Brussels

PURA VIDA ' Fête Nationale - Open Air ' SETT CLUB 20.07.17
Nightlife

PURA VIDA " Fête Nationale - Open Air " SETT CLUB 20.07.17

Thursday 23:30 (20 July)
SETT CLUB, Brussels

Sett Oldschool ' Open Air ' ☼ SETT CLUB ☼ Sat 01.07.2017
Nightlife

Sett Oldschool " Open Air " ☼ SETT CLUB ☼ Sat 01.07.2017

Saturday 23:30 (01 July)
SETT CLUB, Brussels

BXLBeerFest
Sports

BXLBeerFest

Saturday 11:00 (26 August)
Tour & Taxis, Brussels

Salon du Mariage de Bruxelles
Meetup

Salon du Mariage de Bruxelles

Friday 17:00 (06 October)
Tour & Taxis, Brussels

VeggieWorld Brussels
Art

VeggieWorld Brussels

Saturday 10:00 (21 October)
Tour & Taxis, Brussels

The International Brussels Tattoo Convention
Sports

The International Brussels Tattoo Convention

Friday 12:00 (10 November)
Tour & Taxis, Brussels

The Color Run - Brussels

The Color Run - Brussels

Sunday 12:00 (03 September)
Tour & Taxis, Brussels


Transition durable à Bruxelles /Duurzame transitie in Brussel

Transition durable à Bruxelles /Duurzame transitie in Brussel


When?

Start time: Friday 18:00 (23 June)
End time: Friday 20:00 (23 June)

Where?

Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel
Bruxelles Environnement Site de Tour & Taxis Avenue du Port 86C / 3000, Brussels
Conference

About

LE GRAND DEBAT: Faire la transition durable à Bruxelles / HET GROOT DEBAT: Duurzame transitie maken in Brussel (FR/EN)

Vendredi/Vrijdag 23/06, 18:00–20:00, Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel (Site de Tour & Taxis, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel)

Avec/met: Céline Fremault (Ministre régional bruxelloise de l’Environnement, de l’Energie) Christophe Soil (Perspective Brussels), Pierre Vanderstraeten (UCL), Serge Kempeneers (IBGE) & Chloé Deligne (ULB)

FR/ Comment favoriser une transition durable à Bruxelles ? Soirée débat sur des pistes de réflexion pour faciliter le changement en matière d’environnement, de développement durable etc. à Bruxelles.
Nos rapports à la nature doivent être fondamentalement revus. Notre empreinte écologique est insupportable. La biodiversité se dégrade à vive allure. Nous n’avons pas pu éviter le changement climatique. Et tout cela mène à une ville de plus en plus invivable. Une transition est donc urgente. Nous avons contribué à l’analyse de Bruxelles comme écosystème. Discutons maintenant des priorités et des moyens à mettre en oeuvre. Place au débat !

NL/ Hoe kunnen we de duurzame transitie in Brussel bevorderen ? Debatavond over pistes om een verandering teweeg te brengen in domeinen als milieu, duurzame ontwikkeling,... in Brussel.
Onze relatie met de natuur moet fundamenteel veranderen. Onze ecologische voetafdruk is onhoudbaar. De biodiversiteit gaat snel achteruit. We zijn niet in staat geweest om de klimaatverandering te voorkomen. En dit alles leidt tot een stad die steeds onleefbaarder wordt. Een duurzame transitie wordt dus dringend. We hebben bijgedragen tot de analyse van Brusselse als ecosysteem. Laten we nu de prioriteiten en middelen voor de uitvoering te bespreken. Tijd voor een debat!

INSCRIPTION PREFERABLE/ INSCHRIJVING AANBEVOLEN: https://www.eventbrite.co.uk/e/le-grand-debat-faire-la-transition-durable-a-bruxelles-het-groot-debat-duurzame-transitie-maken-in-tickets-33430618881

En collaboration avec/In samenwerking met IBGE